Bộ Y tế công bố kết luận nội dung tố cáo trường Đại học Y Hà Nội

0
225

Kết luận 1310 của Bộ Y tế cho hay, về nội dung tố cáo quy hoạch thì trường Đại học Y Hà Nội (ĐHYHN) chưa được quy hoạch 1/500 tổng thể của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, hiện nay Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội mới quy hoạch 1/500 khu sân bóng, khu ký túc xá. Các khu còn lại đã được Bộ Y tế thẩm định và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để phê duyệt, hiện nay Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chưa phê duyệt.

Trường Đại học Y Hà Nội đã có quyết định 3680/QĐ-BYT ngày 2/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy hoạch tổng thể phát triển trường ĐHYHN đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Về việc cấp phép xây dựng thì trường ĐHYHN lập dự án (Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) có quy mô nhỏ phù hợp với quy định tại khoản 26, Điều 3 và khoản 3, Điều 52 Luật Xây dựng năm 2014 về lập dự án đầu tư xây dựng, khoản 2 Điều 5 Nghị định 59/2015/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Các Dự án (Báo cáo kinh tế – kỹ thuật) cải tạo sửa chữa đã được Bộ Y tế (cấp có thẩm quyền) thẩm tra và phê duyệt theo quy định.

Căn cứ vào Khoản 2, Điều 89 Luật xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 quy định công trình được miễn giấy phép bao gồm tại điểm b “các công trình thuộc Dự án đầu tư được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp đầu tư”. Do đó, nội dung tố cáo vi phạm về cấp phép xây dựng là không có cơ sở.

Về tố cáo sai phạm trong quản lý môi trường, Bộ Y tế cho hay, trạm nước sạch của Trường ĐHYHN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép xây dựng theo Quyết định số 980/QĐ-TTg ngày 30/10/1998. Năm 2017 Trường ĐHYHN đã đầu tư cải tạo sửa chữa nâng cấp hệ thống giếng khoan nước ngầm và một Trạm xử lý nước sinh hoạt cho sinh viên và lưu lượng cung cấp nước để đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn mỗi ngày của Trường.

Trường ĐHYHN đã giao Phòng Quản trị của trường thực hiện các xét nghiệm nước và hợp đồng với Labo trung tâm – Viện Đào tạo y học dự phòng và y tế công cộng, Trung tâm công nghệ xử lý môi trường – Bộ Tư lệnh Hóa học – Bộ Quốc phòng kiểm định chất lượng nước hàng năm (2 lần/năm) kiểm định kết quả chất lượng nước nằm trong quy chuẩn cho phép. Do đó, nội dung tố cáo sai phạm trong quản lý môi trường về nước sạch là không đúng.

Liên quan đến công trình xây dựng 2 tòa nhà liền kề hai đầu hồi nhà A5 thì Bộ Y tế cho biết, về tổng mức đầu tư: năm 2015-2016 xây một tòa sát đầu nhà A5 phía nhà A6 trên khu đất là sân gạch và một tòa xây sát nhà A5 phía đường Tôn Thất Tùng được xây dựng năm 2017-2018 trên khu nhà cấp 4 độc lập với nhà A5 (Trước đây cho ngân hàng BIDV Hà Thành thuê lại). Đây là hai công trình xây mới, mỗi công trình có tổng mức đầu tư trên 30 tỷ đồng (tổng mức đầu tư tòa nhà hơn 60 tỷ đồng), nhưng lại được lập hồ sơ gian dối là cải tạo, sửa chữa nhà A5 (bao gồm 6 gói thầu: xây thô, hoàn thiện và mua sắm).

Qua xác minh, Trường ĐHYHN lập 3 dự án xây dựng, cải tạo 2 đơn nguyên (3 Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) trình cấp quyết định đầu tư (Bộ Y tế) phê duyệt với tổng kinh phí được duyệt cả 3 dự án là 30.148.824.000 đồng (Không phải như đơn tố cáo: tổng mức đầu tư 2 tòa nhà hơn 60 tỷ đồng); Chủ đầu tư đã thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế). Việc đầu tư cải tạo, nâng cấp công trình theo phân kỳ đầu tư được Bộ Y tế phê duyệt, không chia nhỏ báo cáo đầu tư. Như vậy, nội dung tố cáo này là không đúng.

Về tố cáo các công trình xây mới giảng đường 6 tầng bên cạnh giảng đường Hồ Đắc Di chạy dọc theo đầu nhà B1, B2, B3, Bộ Y tế khẳng định, các công trình xây dựng, cải tạo giảng đường trong phạm vi mặt bằng các nhà B1, B2, B3 là công trình xây dựng cải tạo, nâng cấp (gồm: 5 tầng + tầng áp mái được cải tạo để tận dụng diện tích), sau khi hoàn thành đã hợp khối, liên thông với 3 nhà cũ (B1, B2, B3) không phải là công trình xây dựng mới 6 tầng, độc lập tách dời.

Dự án đầu tư xây dựng cải tạo công trình gồm 10 dự án được lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng trình Bộ Y tế phê duyệt có tổng cộng giá trị (10 Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) là 101.380.871.000 đồng. Trường ĐHYHN lập 10 dự án chứ không phải “(9 gói thầu)”; Đơn tố cáo nêu “(9 gói thầu)” bao gồm: Các gói thầu hạng mục xây thô, các gói thầu hạng mục hoàn thiện, các gói thầu hạng mục nội thất, các gói thầu hạng mục mua sắm…” là không đúng, thực tế chỉ có 2 loại gói thầu là Xây lắp và Cung cấp lắp đặt nội thất, trang thiết bị công trình, không có gói thầu mua sắm.

Như vậy, nội dung đơn tố cáo “ông Tạ Văn Khoái đã chỉ đạo lập thành 9 bộ báo cáo đầu tư (9 gói thầu) bao gồm: Các gói thầu hạng mục xây thô, các gói thầu hạng mục hoàn thiện, các gói thầu hạng mục nội thất, các gói thầu hạng mục mua sắm…” là không có cơ sở.

Về nội dung tố cáo việc đầu tư sai phạm Luật Xây dựng với tổng mức đầu tư là 45 tỷ đồng là không đúng, thực tế tổng giá trị của 3 dự án là: 34.565.630.000 đồng (ba mươi bốn tỷ năm trăm sáu mươi lăm triệu sáu trăm ba mươi nghìn đồng). Về nội dung tố cáo việc tách các gói thầu để cho một đơn vị trúng thầu: Qua xem xét kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu của các dự án, chưa thấy biểu hiện chia nhỏ các gói thầu để cho một nhà thầu trúng thầu. Vì vậy nội dung tố cáo này là không có cơ sở.

Về công trình xây mới A2B (phía sau nhà A2), Bộ Y tế cho biết, thời điểm xác minh, Trường ĐHYHN đang tiếp tục triển khai xây dựng cải tạo trên mặt bằng nhà khám – làm việc 2 tầng sau nhà A2 và hành lang cầu nối Nhà A2 – Nhà B2 với diện tích xây dựng trên 1.500m2 trong khuôn viên của trường. Việc xây dựng cải tạo, nâng cấp 2 đơn nguyên với các công trình đã có nhằm hợp khối, phát huy hiệu quả sử dụng công trình với tổng cộng kinh phí 04 dự án là 59.449.751.000 đồng không phải là tòa nhà với tổng mức đầu tư trên 400 tỷ đồng như nội dung đơn; Trường ĐHYHN lập 4 dự án (4 Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng) để trình cấp quyết định đầu tư (Bộ Y tế) phê duyệt; Trường ĐHYHN đã tổ chức thực hiện quyết định của cấp có thẩm quyền (Bộ Y tế) về việc phân kỳ đầu tư cải tạo nâng cấp công trình, không chia nhỏ báo cáo đầu tư.

Về nội dung tố cáo “Hiện nay, Trường ĐHYHN đang tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng tòa nhà A2B (phía sau nhà A2 hiện nay) với diện tích mặt bằng xây dựng gần 1.500m2 bao gồm: 1 tầng hầm, 6 tầng nổi và 1 tầng áp mái với tổng mức đầu tư dự kiến trên 400 tỷ đồng theo cách làm chia nhỏ thành các báo cáo đầu tư, chia nhỏ các gói thầu tiếp tục cố ý làm sai Luật Đầu tư, Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch, Luật Đấu thầu là không có cơ sở.

Mặc dù khẳng định các nội dung tố cáo là không đúng hoặc không có cơ sở nhưng trong kết luận này Bộ Y tế vẫn yêu Ban Giám hiệu Trường ĐHYHN, Đảng ủy tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, phổ biến pháp luật cho công chức, viên chức và người lao động; thực hiện tốt dân chủ, công khai minh bạch trong mọi hoạt động của Trường ĐHYHN.

Yêu cầu trường ĐHYHN chỉ đạo các Phòng chức năng chủ động nghiên cứu, tham mưu cho Ban Giám hiệu trong việc Trường ĐHYHN tiếp tục đề nghị UBND thành phố Hà Nội phê duyệt quy hoạch tỉ lệ 1/500.

Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư phải đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Điều 9, Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKH-BTC ngày 8/9/2015 Quy định chi tiết về việc cung cấp đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Trước đó, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ Y tế truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu xử lý đơn tố cáo tiêu cực, vi phạm trong đầu tư xây dựng tại Trường ĐH Y Hà Nội. Công văn nêu rõ, nội dung đơn tố cáo cụ thể, rõ ràng nên có cơ sở để xử lý theo quy định. Yêu cầu Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo xác minh làm rõ các nội dung tố cáo, kết luận chính xác, khách quan, xử lý vi phạm (nếu có) theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/11/2018.

S.H

Nguồn: dantri.com.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.