Doanh nghiệp Việt rót hơn 300 triệu USD đầu tư ra nước ngoài

0
85

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài – Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 10 tháng năm 2018, cả nước có 121 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài, với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam 297,3 triệu USD; có 26 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư bên Việt Nam tăng thêm 47,1 triệu USD.

</p> <p>Tính chung trong 10 tháng năm 2018, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và tăng thêm đạt 344,4 triệu USD.</p> <p>Hoạt động đầu tư ra nước ngoài diễn ra trên nhiều lĩnh vực như tài chính ngân hàng dẫn đầu với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 105,7 triệu USD, chiếm 30,7% tổng vốn đầu tư; lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản đứng thứ hai với 68,4 triệu USD và chiếm 19,8% tổng vốn đầu tư; công nghiệp chế biến, chế tạo đứng thứ ba với 45,8 triệu USD, chiếm 13,3% tổng vốn đầu tư. Còn lại là các dự án thuộc các lĩnh vực khác.</p> <p>Việt Nam đã đầu tư sang 35 quốc gia, vùng lãnh thổ. Trong đó, Lào là địa bàn dẫn đầu với 97,6 triệu USD, chiếm 28,3% tổng vốn đầu tư. Australia xếp thứ hai với 50,2 triệu USD, chiếm 14,5% tổng vốn đầu tư.</p> <p>Với 1 dự án có vốn đầu tư Việt Nam là 35,9 triệu USD, Slovakia xếp thứ ba và chiếm 10,4% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo là Campuchia, Cuba, Myanmar.</p> <p>Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, từ năm 2006 đến nay là giai đoạn “bùng nổ” đầu tư ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam. </p> <p>Tính đến tháng 1/2017, Việt Nam đang có 1.188 dự án đầu tư tại 70 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký gần 21,4 tỷ USD. Đó là những con số “trong mơ” của doanh nghiệp Việt 20 năm trước.</p> <p>Riêng trong năm 2017, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm đầu tư ra nước ngoài là 350 triệu USD. Như vậy, luỹ kế đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài hơn 22 tỷ USD.</p> <p>Tại hội thảo Hội thảo Đầu tư bền vững trong lĩnh vực nông nghiệp của doanh nghiệp Việt Nam ở tiểu vùng Mê Kông diễn ra đầu năm 2018, ông Đậu Anh Tuấn, Trưởng ban Pháp chế Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) lưu ý, để đầu tư có hiệu quả thì doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ pháp luật không chỉ của Việt Nam mà còn phải tuân thủ cả pháp luật của nước sở tại.<br /> </p> <p>Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần phải có nguồn thông tin tốt, phòng ngừa những tranh chấp, đồng thời doanh nghiệp cần có sự liên kết với nhau… </p> <p>“Tôi cho rằng cần chia sẻ các bài học thành công, kinh nghiệm của các doanh nghiệp đi trước, chia sẻ cho các doanh nghiệp sau. Từ đó, đưa ra các khuyến nghị để doanh nghiệp tuân thủ tốt hơn quy định của pháp luật Việt Nam và nước sở tại. Đặc biệt là những quy chuẩn của pháp luật quốc tế trong lĩnh vực môi trường, an sinh xã hội, điều đó mang lại giá trị bền vững cho đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam ra nước ngoài”, ông Tuấn nhấn mạnh.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">Chia sẻ</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fkissui.net%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-viet-rot-hon-300-trieu-usd-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Vi%E1%BB%87t+r%C3%B3t+h%C6%A1n+300+tri%E1%BB%87u+USD+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ra+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i&url=https%3A%2F%2Fkissui.net%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-viet-rot-hon-300-trieu-usd-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html&via=Kissui+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://kissui.net/nha-dat/doanh-nghiep-viet-rot-hon-300-trieu-usd-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://kissui.net/nha-dat/doanh-nghiep-viet-rot-hon-300-trieu-usd-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html&media=https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Vi%E1%BB%87t+r%C3%B3t+h%C6%A1n+300+tri%E1%BB%87u+USD+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ra+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Doanh+nghi%E1%BB%87p+Vi%E1%BB%87t+r%C3%B3t+h%C6%A1n+300+tri%E1%BB%87u+USD+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0+ra+n%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%C3%A0i%20-%20https%3A%2F%2Fkissui.net%2Fnha-dat%2Fdoanh-nghiep-viet-rot-hon-300-trieu-usd-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://kissui.net/nha-dat/doanh-nghiep-viet-rot-hon-300-trieu-usd-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://kissui.net/nha-dat/doanh-nghiep-viet-rot-hon-300-trieu-usd-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html" data-text="Doanh nghiệp Việt rót hơn 300 triệu USD đầu tư ra nước ngoài" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài trước</span><a href="https://kissui.net/nha-dat/vang-mieng-re-nhat-gan-3-tuan-usd-tu-do-giam-nhe.html">Vàng miếng rẻ nhất gần 3 tuần, USD tự do giảm nhẹ</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Bài tiếp theo</span><a href="https://kissui.net/nha-dat/thu-ngan-sach-nha-nuoc-can-moc-1-trieu-ty-dong.html">Thu ngân sách Nhà nước cán mốc 1 triệu tỷ đồng</a></div></div></div> <div class="td-author-name vcard author" style="display: none"><span class="fn"><a href="https://kissui.net/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-29T10:24:06+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-29T10:24:06+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://kissui.net/nha-dat/doanh-nghiep-viet-rot-hon-300-trieu-usd-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Kissui news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Doanh nghiệp Việt rót hơn 300 triệu USD đầu tư ra nước ngoài"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> </article> <!-- /.post --> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_3_5f8e33ae671d3_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_3_5f8e33ae671d3" ><script>var block_td_uid_3_5f8e33ae671d3 = new tdBlock(); block_td_uid_3_5f8e33ae671d3.id = "td_uid_3_5f8e33ae671d3"; block_td_uid_3_5f8e33ae671d3.atts = '{"limit":6,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"T\u1ea5t C\u1ea3","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_3_5f8e33ae671d3_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_3_5f8e33ae671d3_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":24523,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_3_5f8e33ae671d3.td_column_number = "3"; block_td_uid_3_5f8e33ae671d3.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_3_5f8e33ae671d3.post_count = "6"; block_td_uid_3_5f8e33ae671d3.found_posts = "2851"; block_td_uid_3_5f8e33ae671d3.header_color = ""; block_td_uid_3_5f8e33ae671d3.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_3_5f8e33ae671d3.max_num_pages = "476"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_3_5f8e33ae671d3); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_4_5f8e33ae6ab2e" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_3_5f8e33ae671d3" href="#">BÀI VIẾT LIÊN QUAN</a><a id="td_uid_5_5f8e33ae6ab35" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_3_5f8e33ae671d3" href="#">XEM THÊM</a></h4><div id=td_uid_3_5f8e33ae671d3 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-du-doan-co-hoi-dau-tu-bds-cong-nghiep-nam-2020-se-tang-cao.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát dự đoán: Cơ hội đầu tư BĐS công nghiệp năm 2020 sẽ tăng cao"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Long Phát dự đoán: Cơ hội đầu tư BĐS công nghiệp năm 2020 sẽ tăng cao"/></a></div> <a href="https://kissui.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-du-doan-co-hoi-dau-tu-bds-cong-nghiep-nam-2020-se-tang-cao.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát dự đoán: Cơ hội đầu tư BĐS công nghiệp năm 2020 sẽ tăng cao">Địa ốc Long Phát dự đoán: Cơ hội đầu tư BĐS công nghiệp năm 2020 sẽ tăng cao</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-chinh-sach-moi-anh-huong-the-nao-den-thi-truong-bds-khu-dong-tphcm-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: chính sách mới ảnh hưởng thế nào đến thị trường BĐS khu Đông TPHCM năm 2020?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Long Phát: chính sách mới ảnh hưởng thế nào đến thị trường BĐS khu Đông TPHCM năm 2020?"/></a></div> <a href="https://kissui.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-chinh-sach-moi-anh-huong-the-nao-den-thi-truong-bds-khu-dong-tphcm-nam-2020.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: chính sách mới ảnh hưởng thế nào đến thị trường BĐS khu Đông TPHCM năm 2020?">Địa ốc Long Phát: chính sách mới ảnh hưởng thế nào đến thị trường BĐS khu Đông TPHCM năm 2020?</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/nha-dat/tong-quan-du-an-masteri-centre-point-quan-9.html" rel="bookmark" title="Tổng quan dự án Masteri Centre Point Quận 9"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Tổng quan dự án Masteri Centre Point Quận 9"/></a></div> <a href="https://kissui.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/nha-dat/tong-quan-du-an-masteri-centre-point-quan-9.html" rel="bookmark" title="Tổng quan dự án Masteri Centre Point Quận 9">Tổng quan dự án Masteri Centre Point Quận 9</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-thi-truong-bds-dong-nai-huong-loi-gi-tu-loi-the-truong-bay-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: Thị trường BĐS Đồng Nai hưởng lợi gì từ lợi thế trường bay Long Thành"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa ốc Long Phát: Thị trường BĐS Đồng Nai hưởng lợi gì từ lợi thế trường bay Long Thành"/></a></div> <a href="https://kissui.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-thi-truong-bds-dong-nai-huong-loi-gi-tu-loi-the-truong-bay-long-thanh.html" rel="bookmark" title="Địa ốc Long Phát: Thị trường BĐS Đồng Nai hưởng lợi gì từ lợi thế trường bay Long Thành">Địa ốc Long Phát: Thị trường BĐS Đồng Nai hưởng lợi gì từ lợi thế trường bay Long Thành</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-lua-dao-thong-tin-hoan-toan-khong-chinh-xac.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát lừa đảo – Thông tin hoàn toàn không chính xác"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Địa Ốc Long Phát lừa đảo – Thông tin hoàn toàn không chính xác"/></a></div> <a href="https://kissui.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/nha-dat/dia-oc-long-phat-lua-dao-thong-tin-hoan-toan-khong-chinh-xac.html" rel="bookmark" title="Địa Ốc Long Phát lừa đảo – Thông tin hoàn toàn không chính xác">Địa Ốc Long Phát lừa đảo – Thông tin hoàn toàn không chính xác</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/nha-dat/8-loi-khuyen-quy-lon-hon-vang-tu-dia-oc-tien-an.html" rel="bookmark" title="8 lời khuyên quý lớn hơn vàng từ Địa Ốc Tiến An"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://kissui.net/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="8 lời khuyên quý lớn hơn vàng từ Địa Ốc Tiến An"/></a></div> <a href="https://kissui.net/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/nha-dat/8-loi-khuyen-quy-lon-hon-vang-tu-dia-oc-tien-an.html" rel="bookmark" title="8 lời khuyên quý lớn hơn vàng từ Địa Ốc Tiến An">8 lời khuyên quý lớn hơn vàng từ Địa Ốc Tiến An</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_3_5f8e33ae671d3" data-td_block_id="td_uid_3_5f8e33ae671d3"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_3_5f8e33ae671d3" data-td_block_id="td_uid_3_5f8e33ae671d3"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">BÌNH LUẬN <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/doanh-nghiep-viet-rot-hon-300-trieu-usd-dau-tu-ra-nuoc-ngoai.html#respond" style="display:none;">Hủy trả lời</a></small></h3> <form action="https://kissui.net/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Bình luận:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Tên:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Đăng" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='24523' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="85a531a690" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="190"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-sidebar "><span class="td-adspot-title">- Advertisement -</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td-a-rec td-a-rec-id-custom_ad_1 "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo</span><div class="td-all-devices"><a href="http://hethongtintuc.com"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/bannervip.png"/></a></div></div><div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_8_5f8e33ae6d35b_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_8_5f8e33ae6d35b" ><script>var block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b = new tdBlock(); block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b.id = "td_uid_8_5f8e33ae6d35b"; block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_8_5f8e33ae6d35b_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_8_5f8e33ae6d35b_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b.td_column_number = "1"; block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b.post_count = "3"; block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b.found_posts = "30139"; block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b.header_color = "#"; block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b.max_num_pages = "10047"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_8_5f8e33ae6d35b); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_8_5f8e33ae6d35b class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/day-chinh-la-bi-quyet-chinh-phuc-khach-hang-cua-tran-anh-group.html" rel="bookmark" title="đây chính là bí quyết chinh phục khách hàng của Trần Anh Group"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/c065b760caab9e6c675892fbf59a122e-150x150.png" alt="" title="đây chính là bí quyết chinh phục khách hàng của Trần Anh Group"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/day-chinh-la-bi-quyet-chinh-phuc-khach-hang-cua-tran-anh-group.html" rel="bookmark" title="đây chính là bí quyết chinh phục khách hàng của Trần Anh Group">đây chính là bí quyết chinh phục khách hàng của Trần Anh Group</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://kissui.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://kissui.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-19T08:48:13+00:00" >19 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/day-chinh-la-bi-quyet-chinh-phuc-khach-hang-cua-tran-anh-group.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hiện nay, kinh tế của chúng ta đang từng bước phát triển, người dân vì thế cũng quan tâm nhiều hơn tới các... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-ca-do-bong-da-truc-tuyen.html" rel="bookmark" title="Những điều bạn nên biết về cá độ bóng đá trực tuyến"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/eaae760be2c427c1aa22a187eb694201-150x150.png" alt="" title="Những điều bạn nên biết về cá độ bóng đá trực tuyến"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-ca-do-bong-da-truc-tuyen.html" rel="bookmark" title="Những điều bạn nên biết về cá độ bóng đá trực tuyến">Những điều bạn nên biết về cá độ bóng đá trực tuyến</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://kissui.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://kissui.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-19T07:07:08+00:00" >19 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-ca-do-bong-da-truc-tuyen.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Cá cược bóng đá là một trong những trò chơi rất phổ biến ở nước ta, nhất là những ngày lễ tết, hội... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/mau-be-tach-mo-inox-nao-dang-duoc-ua-chuong-nhat-thoi-diem-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Mẫu bể tách mỡ inox nào đang được ưa chuộng nhất thời điểm hiện nay?"><img width="150" height="150" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/087fddb4bbf1369aa1950df112400a17-150x150.png" alt="" title="Mẫu bể tách mỡ inox nào đang được ưa chuộng nhất thời điểm hiện nay?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/mau-be-tach-mo-inox-nao-dang-duoc-ua-chuong-nhat-thoi-diem-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Mẫu bể tách mỡ inox nào đang được ưa chuộng nhất thời điểm hiện nay?">Mẫu bể tách mỡ inox nào đang được ưa chuộng nhất thời điểm hiện...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://kissui.net/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://kissui.net/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-19T07:05:44+00:00" >19 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/mau-be-tach-mo-inox-nao-dang-duoc-ua-chuong-nhat-thoi-diem-hien-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Dầu mỡ là những vật chất không tan trong nước, khi gặp điều kiện thích hợp (đơn giản là nhiệt độ hạ xuống... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-a-rec td-a-rec-id-footer_top "><span class="td-adspot-title">Quảng cáo tại đây</span><div class="td-all-devices"><a href="#"><img src="https://hethongtintuc.com/banner/no-banner-728x90.jpg"/></a></div></div> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://kissui.net/"><img class="td-retina-data" src="" data-retina="http://baotaolao.net/blogtintuc/wp-content/uploads/2017/04/logo-header@2x.png" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap"><div class="footer-email-wrap">Liên hệ chúng tôi: <a href="mailto:hethongvetinhtintuc@gmail.com">hethongvetinhtintuc@gmail.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Behance"> <i class="td-icon-font td-icon-behance"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Instagram"> <i class="td-icon-font td-icon-instagram"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Vimeo"> <i class="td-icon-font td-icon-vimeo"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://kissui.net">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://kissui.net/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://kissui.net/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://kissui.net/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://kissui.net/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://kissui.net/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://kissui.net/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://kissui.net/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://kissui.net/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://kissui.net/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://kissui.net/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://kissui.net/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://kissui.net/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://kissui.net/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Link bạn bè: <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacai247.info/fabet" title="Link vào nhà cái Fabet - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/fabet</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da" title="Tip Bóng Đá Miễn Phí - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/tip-bong-da</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a>, </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <div class="td-more-articles-box"> <i class="td-icon-close td-close-more-articles-box"></i> <span class="td-more-articles-box-title">NHIỀU BÀI VIẾT HƠN</span> <div class="td-content-more-articles-box"> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/day-chinh-la-bi-quyet-chinh-phuc-khach-hang-cua-tran-anh-group.html" rel="bookmark" title="đây chính là bí quyết chinh phục khách hàng của Trần Anh Group"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/c065b760caab9e6c675892fbf59a122e-100x70.png" srcset="https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/c065b760caab9e6c675892fbf59a122e-100x70.png 100w, https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/c065b760caab9e6c675892fbf59a122e-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="đây chính là bí quyết chinh phục khách hàng của Trần Anh Group"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/day-chinh-la-bi-quyet-chinh-phuc-khach-hang-cua-tran-anh-group.html" rel="bookmark" title="đây chính là bí quyết chinh phục khách hàng của Trần Anh Group">đây chính là bí quyết chinh phục khách hàng của Trần...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-19T08:48:13+00:00" >19 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-ca-do-bong-da-truc-tuyen.html" rel="bookmark" title="Những điều bạn nên biết về cá độ bóng đá trực tuyến"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/eaae760be2c427c1aa22a187eb694201-100x70.png" srcset="https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/eaae760be2c427c1aa22a187eb694201-100x70.png 100w, https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/eaae760be2c427c1aa22a187eb694201-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Những điều bạn nên biết về cá độ bóng đá trực tuyến"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-ca-do-bong-da-truc-tuyen.html" rel="bookmark" title="Những điều bạn nên biết về cá độ bóng đá trực tuyến">Những điều bạn nên biết về cá độ bóng đá trực...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-19T07:07:08+00:00" >19 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> <div class="td_module_6 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/mau-be-tach-mo-inox-nao-dang-duoc-ua-chuong-nhat-thoi-diem-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Mẫu bể tách mỡ inox nào đang được ưa chuộng nhất thời điểm hiện nay?"><img width="100" height="70" class="entry-thumb" src="https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/087fddb4bbf1369aa1950df112400a17-100x70.png" srcset="https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/087fddb4bbf1369aa1950df112400a17-100x70.png 100w, https://kissui.net/wp-content/uploads/2020/10/087fddb4bbf1369aa1950df112400a17-218x150.png 218w" sizes="(max-width: 100px) 100vw, 100px" alt="" title="Mẫu bể tách mỡ inox nào đang được ưa chuộng nhất thời điểm hiện nay?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://kissui.net/chua-duoc-phan-loai/mau-be-tach-mo-inox-nao-dang-duoc-ua-chuong-nhat-thoi-diem-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Mẫu bể tách mỡ inox nào đang được ưa chuộng nhất thời điểm hiện nay?">Mẫu bể tách mỡ inox nào đang được ưa chuộng nhất...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-19T07:05:44+00:00" >19 Tháng Mười, 2020</time></span> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f8e33ae862b8 --> <script type='text/javascript' src='https://kissui.net/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://kissui.net/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.15'></script> <script type='text/javascript' src='https://kissui.net/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.15'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://kissui.net/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://kissui.net/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://kissui.net/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>