Khái niệm đánh giá môi trường chiến lược

0
39

Đánh giá môi trường chiến lược là một bước rất quan trọng để cơ quan có thể dựa vào đó để xét duyệt dự án. Các vấn đề trước và sau dự án có thể được xem xét để tính đến sự khả thi của dự án. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu cho bạn một cách tổng quan về lĩnh vực này. 

 1. Nội dung báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

Nội dung cơ bản của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược được quy định trong Luật bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị định 40/2019/NĐ-CP cụ thể như sau

Nội dung chính của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược

 1. Sự cần thiết, cơ sở pháp lý của nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 2. Phương pháp thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.
 3. Tóm tắt nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 4. Môi trường tự nhiên và kinh tế – xã hội của vùng chịu sự tác động bởi chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 5. Đánh giá sự phù hợp của chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với quan điểm, mục tiêu về bảo vệ môi trường.
 6. Đánh giá, dự báo xu hướng tích cực và tiêu cực của các vấn đề môi trường trong trường hợp thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 7. Đánh giá, dự báo xu hướng tác động của biến đổi khí hậu trong việc thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 8. Tham vấn trong quá trình thực hiện đánh giá môi trường chiến lược.

 

 1. Giải pháp duy trì xu hướng tích cực, phòng ngừa, giảm thiểu xu hướng tiêu cực của các vấn đề môi trường trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.
 2. Những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu trong quá trình thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch và kiến nghị hướng xử lý.

Cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này có trách nhiệm lập hoặc thuê tổ chức tư vấn lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược.

 1. Cách thức tiến hành

Đánh giá môi trường: chiến lược phải được thực hiện đồng thời với quá trình xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Kết quả thực hiện đánh giá môi trường chiến lược phải được xem xét, tích hợp vào nội dung chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.

Trên cơ sở thực hiện đánh giá môi trường chiến lược, cơ quan được giao nhiệm vụ xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch có trách nhiệm lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược gửi cơ quan có thẩm quyền để thẩm định.

 Hi vọng bài viết đã giải đáp thắc mắc của bạn về vấn đề này. Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm, vui lòng liên hệ

Xem thêm >>> chữ ký số

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.